Pages

Monday, February 25, 2013

Jäynä

Täffä utförde en liten jäynä under veckoslutet, vilket bland annat innebar att styrelserummet täcktes i bilder av Pudde. När jag säger täcktes, så menar jag att de fanns överallt. På golvet, på väggarna, i våra pappersfack, på baksidan av stolarna, på datorskärmarna, inne i skåpen...

...inne i kylskåpet och frysen...

 ...och i takfönstret.

Jäynäterarna hade däremot inte nöjt sig endast med styrelserummet. Övre våningen stoltserade också med bilder både här och där, och även i källaren kan man hitta dem där man minst anar det. Bara för några minuter sedan upptäckte jag dessa på kanten till Hyllan, en del av övre våningen som sticker ut vid huvudingången.

No comments:

Post a Comment