Pages

Wednesday, November 21, 2012

Dag 25: Vad är kärlek?

Det man sist och slutligen behöver för att överleva, och något alla söker i en form eller en annan.


No comments:

Post a Comment