Pages

Thursday, March 21, 2013

Belöningar

TF:s styrelse har i år tagit på sig uppdraget att tacka och belöna nationsmedlemmar som utför ett gott arbete för nationens väl. Av någon anledning började vi dela ut perjantaipulla (fredagsbulle) åt någon person som blivit föreslagen för oss, och då kan det till exempel se ut så här.Idag väntade dock en överraskning på styrelsen: något trevligt gäng hade beslutat att tacka och belöna oss med bullalängd för våra "bra fiilis" nationsmöten. Styrelsen tackar och bockar, och njuter av bulla i styrelserummet!


No comments:

Post a Comment