Pages

Friday, March 29, 2013

Styrelsen

De som inte rör sig i samma teknologkretsar som jag har kanske undrat vad det är för styrelse jag alltemellanåt talar om i mina blogginlägg. Jag är som bekant medlem av Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga (och enda) nationen vid Aalto-universitetet som verkar för att sammanföra svenskspråkiga studerande och personer intresserade av det svenska språket vid Aalto. TF:s högsta verkställande organ är dess styrelse, och det är i den jag sitter med i detta år.


Så här glada var styrelsemedlemmarna under TF:s 141:sta årsfestsillis. För att i framtida blogginlägg undvika långa förklaringar tänker jag nu snabbt presentera varje medlem, från vänster till höger.

Granér är TF:s disponent som tar hand om vårt nationshus (i bakgrunden). Han lagar maskiner som går sönder, eller ser till att de blir lagade, byter lampor, spänner skruvar och annat som måste göras för att hålla huset stående.

Peter är vår näringslivsansvarige, vilket betyder att han sköter om kontakten mellan TF och olika företag. Han är också kontaktperson för våra alumni och styrelsens viceordförande.

Boxxy (liggande) är nationens styrelseordförande som därmed ofta fungerar som vårt ansikte utåt. Han springer på en hel del möten med andra viktiga personer och försöker samtidigt se till att styrelsen sköter sina uppgifter.

Dana är vår klubbhövding som ordnar fester och annat program tillsammans med sina trogna minions i programkommittén. Hon håller också koll på kultursektorn och de evenemang som ordnas där.

Ella är TF:s phuxmästare som tar hand om de svenskspråkiga förstaårsstuderandena. Hon skriver glada påminnelsemail, ordnar infotillfällen och ser till att phuxarna vet vad som händer på nationen. Hela den första årskursen är hennes fans.

Jag fungerar som TF:s sekreterare, vilket innebär att min främsta uppgift är att skriva olika protokoll och ordna kopieringskaffen. Förutom det håller jag bl.a. koll på årsfestanmälningar och försöker se till att styrelseordföranden inte yrar bort sig bland sina möten och andra uppgifter.

Johanna (sittande) är vår studiechef som lobbar för det svenska språket i studierelaterade ärenden, som t.ex. att man ska få gå grundkurserna i matematik på svenska. Hon har den starkaste kontakten till universitetet, och är också ansvarig för nationens idrottssektor.

Ia är TF:s ekonomichef och därmed chef också för vår dagsrestaurang som vi driver i vårt nationshus. Hon ser till att dagsen gör bra resultat, planerar finansieringen för nationshuset och funderar på olika sätt att utveckla restaurangens verksamhet.

Jonas är TF:s infochef som basar över våra servrar och ser till att vi får infomail två gånger i veckan. Han funderar på hur vår hemsida kunde förbättras och ser till att min älskade kopieringsmaskin Picasso kan få den vård han behöver.


Så där har ni mina underbara medarbetare detta år. Det sägs att den här styrelsen har visat en viss förkärlek för guld, vilket synts i de gåvor vi delat ut på diverse årsfester, men det är ju inte för intet som styrelsen går under namnet Babymaffian.

No comments:

Post a Comment