Pages

Friday, September 27, 2013

Måndag till fredag

Nog har det här också varit en vecka! Svårt att tro hur mycket som hänt, och hur många olika sinnesstämningar som jag fått gå igenom under de senaste fem dagarna.

Måndag: Styrelsepalaver på morgonen där vi bl.a. diskuterar behovet av att hitta en MUP-kandidat (=person som är ansvarig för att sätta ihop följande års styrelse). Direkt efter palavern dyker en person upp och säger sig vara intresserad av posten, vilket gör oss helt otroligt glada. Styrelsearbetet, speciellt allt material att fixa i skick inför nationsmötet, tar en stor del av min tid under dagen, men jag hinner ändå göra några förhandsuppgifter till elektroniklabbskursen. Kl.16 ordnas ett diskussionstillfälle med den nya MUP-kandidaten. Hem hann jag i ganska bra tid, redan före kl.19 gick jag in genom ytterdörren.

Tisdag: Jag rusar på morgonen in via TF för att lämna ifrån mig mina träningskläder och rusar direkt vidare på föreläsning i andra ändan av Otnäs. Från föreläsningen rusar jag iväg för att träffa min mentor, och vi äter tillsammans lunch i Cantina. Träffen går ganska snabbt eftersom jag lite över kl.13 måste rusa iväg till elbyggnaden för att sätta igång med ett labb. Jag och min labbpartner hinner med allt utom de två sista uppgifterna innan tiden tar slut, vilket känns väldigt surt, men det kan inte hjälpas. Vi väntar en timme på att följande labbtur ska börja, går tillbaka till labbet och sköter snabbt undan våra sista mätningar. Jag går tillbaka till TF och sköter undan lite småarbete innan balettens träningar börjar kl.18. Det var lite extra roliga träningar eftersom vi övade tillsammans med orkestern. Livemusik är alltid bättre att dansa till då det gäller orkestern! Några småsaker jag måste ta upp efter övningen får dock humöret att dala igen.

Onsdag: Jag hinner med ett kort tandläkarbesök under morgonen då jag får en tand lagad men i övrigt får höra att mina tänder är i gott skick. Resten av dagen är det bara nationsmötet som gäller: printa material, organisera materialet i rätt ordning, hålla ett kort tillfälle där phuxarna får komma och fylla i de saknade fälten på sina ansökningsblanketter, och naturligtvis själva mötet. Det gick relativt smidigt med tanke på den stora mängden nya medlemmar som skulle väljas in, och efteråt gladde sig styrelsen åt att ha fått en MUP invald.

Torsdag: Dagen inleds med styrelsemöte varefter jag fixar med allt möjligt smått. Med Granérs hjälp inhandlar jag ingredienser till kanslikommitténs bakande samma kväll precis innan veckans roligaste händelse exploderar. Efter att ett par personer klagat över vissa detaljer på ett kommande evenemang, och styrelsen beslutit sig för att inte kommentera saken mer eftersom det helt tydligt inte hjälper, tar ett gäng som sitter vid Nyagamla helt över diskussionstråden, vilken sedan utvecklas till något av det roligaste jag läst på internet. Trollandet inom gruppen når oanade höjder, vilket görs ännu roligare av att vissa personer faktiskt tycks ta det på allvar. Vid ett tillfälle stod jag dubbelböjd med tårarna sprutande ur ögonen för att jag skrattade så mycket, och att döma av den allmänna uppsluppenheten kring Nyagamla tycktes alla där ha minst lika roligt. För att jag så intresserat följde med utvecklingen i diskussionen höll jag på att komma för sent till min hygienpasstent, men det slutade väl och jag blev också godkänd i tenten. Efter den rusar jag tillbaka till TF för att hjälpa kanslikommittén med bakandet, men de är så gott som färdiga redan. Medan kakorna svalnar uppdaterar jag phuxarnas info i medlemregistret och skriver klart beslutsprotokollet från nationsmötet. Fler styrelsemedlemmar dyker snart upp då Affärsrådets möte avslutas och vi håller en spontanpalaver i styrelserummet. Flera viktiga frågor lyfts upp och lämnar en lite tung känsla efter sig.

Fredag:  Jag rusar via Alepa till TF för att hinna koka kaffe inför dagens kopieringskaffe. Mina duktiga funktionärer roadar bord medan jag, Jonas och Granér sätter upp vår station för IT- och nyckelinförskaffande samt prylförsäljning och skuldhanteringssystem. Morotskakan som kanslikommittén bakat föregående kväll får mycket beröm och tiden bara rinner undan. Då kopieringskaffet tar slut hinner jag pyssla med lite annat smått och gott under resten av eftermiddagen till phuxLANet tar sin början kl.18. Och här är jag nu! Var för är inte DU här?

No comments:

Post a Comment