Pages

Monday, October 4, 2010

Javakodande

"If you're a high-scoring match you can get laid!"
Mjoo. Sådana uttryck kommer (höhö) då man sitter och försöker koda fram metoderna getHighestScoringMatch och getLatestMatch i den fjärde uppgiftsomgången i grundkurs i programmering.

No comments:

Post a Comment