Pages

Tuesday, March 6, 2012

Today in History

På det här datumet har det hänt en hel del spännande saker. Idag är det:
  • 537 år sedan Michelngelo föddes
  • 159 år sedan La Traviata uruppfördes
  • 110 år sedan Real Madrid grundades
  • 72 år sedan Vinterkriget avslutades
  • 55 år sedan Ghana blev självständigt
Jag gillar den här appen enormt!

No comments:

Post a Comment