Pages

Sunday, November 18, 2012

Dag 23: Mina intressen

Inom ordet "intressen" ryms ju i princip nästan allt man gör, men jag valde ut de saker som tar upp största delen av min fritid.
Dans, rytmen i mitt liv. Musik i form av pianospelande och sång. Läsande som för mig till andra världar. Datorspel för att uppleva andra liv och testa mina reflexer och mitt tänkande.


No comments:

Post a Comment