Pages

Thursday, July 28, 2016

Vems böcker läser jag egentligen?

Jag läste Augusts blogginlägg om kvinnliga författare tidigare idag, och det fick mig att börja undra över hur stor del av de böcker jag läser skrivs av kvinnor. Författares kön har aldrig varit något jag reflekterat över, såvitt jag kommer ihåg, även om ämnet från och till debatteras i de kretsarna jag rör mig i på Tumblr. Jag vet att några av mina bekanta där antagit utmaningen att under ett år läsa enbart kvinnliga författare, vilket är en gest jag beundrar även om jag inte själv vill begränsa mitt läsande åt något håll.

På något sätt tycks det alltid dyka upp mest manliga författare på bestseller- och favoritbokslistorna ute i bokhandlarna och i de traditionella medierna. Lite förvånad blev jag därför då jag såg att av de böcker jag läst i år har 76% skrivits av kvinnor och bara 24% av män. En möjlig förklaring är att jag till stor del fokuserat på böcker inom young adult-genren, där kvinnliga författare tycks få mer utrymme, men förra årets statistik ser den nästan exakt likadan ut: 74% kvinnliga författare och 26% manliga. Intressant!

Har jag som kvinna en starkare böjelse för att läsa böcker skrivna av kvinnliga författare? Möjligt, men jag skulle hoppas att författarens kön inte ens undermedvetet påverkar vilka böcker jag läser. Borde jag då läsa fler böcker skrivna av manliga författare för att jämna ut statistiken? Kanske. Men å andra sidan, så länge kvinnliga författare lättare ignoreras på topplistorna, och fortsättningsvis läses mest av kvinnor medan män läses av både kvinnor och män, drar jag gärna mitt strå till stacken för att lyfta fram dem.

Här kan ni se vilka böcker jag läst hittills i år!

No comments:

Post a Comment