Pages

Sunday, June 6, 2010

Statistik

För att ha något att göra en stund började jag kolla statistiken för min blogg. Som följer:
*1463 pageviews sedan jag startade bloggen
*775 visitors
*Som mest 105 besökare på en dag (30.5.)
*Mest sökningar via tf och teknologhumor
*52,58% hittar hit via referring sites
*34,37% kommer som direct traffic
*13,05% besöker via sökmotorer
*Brasilien och Ryssland har också gett mig några besök utöver de tidigare länderna

Tjah. Varför inte?

***
To have something to do I checked the statistics for my blog. As follows:
*1463 pageviews since I started the blog
*775 visitors
*At the most 105 visitors in one day (30.5.)
*Most searches for tf and teknologhumor
*52,58% find their way here through referring sites
*34,37% come here as direct traffic
*13,05% visit through search engines
*Brazil and Russia have been added to the list of countries from which I've had visits


Well, Why not?

No comments:

Post a Comment