Pages

Tuesday, July 15, 2014

Påras kapell

Alldeles i närheten av Kronoby kan man hitta Påras kapell, en nybyggd version av den (antagligen) första kyrkan som byggdes i Kronoby socken. Platsen den står på användes som gravplats redan innan kristendomen svepte över landet, och en teori är att Påras gårds husbonde (Påras var antagligen en rik handelsgård) lät omvända sig och bygga originalkapellet redan på 1200-talet. Det fungerade då som kyrka för de närliggande byarna. Av originalet finns bara taket kvar: det är bevarat i nationalmuséet, och man vet väldigt lite om hur kapellet egentligen såg ut. I början av 1600-talet byggdes en ny kyrka, och kapellet revs inte långt därefter.
Pappas farbror var en av de drivande krafterna bakom återuppförandet av kapellet. Det är väldigt fint både utanpå och inuti, och väl värt ett besök om man rör sig i närheten!
No comments:

Post a Comment