Pages

Thursday, September 25, 2014

Aaltokymppi

De som följt med min blogg en längre tid och har gott minne kanske kommer ihåg att jag förra hösten anmälde mig till Aaltokymppi, ett tiokilometerslopp med start och slut i Otnäs, men blev sjuk innan loppet och kunde inte delta. I år ville jag därför göra ett nytt försök och anmälde mig i god tid till loppet. Det goda med Aaltokymppi är att Aalto-universitetet betalar anmälningsavgiften för alla dess studerande och anställda, så jag fick en deltagarplats till ett officiellt tiokilometerslopp utan att betala en cent. Inte helt fel!

Flera av mina studiekompisar deltog också i loppet, men då ingen verkade sikta på ungefär samma tidsintervall som jag valde jag att springa ensam. Med en Zombies, run!-mission i öronen och underbart springväder lyckades jag hålla rätt så bra hastighet (för min nivå!) och kom i mål på 1:21:50, vilket är cirka sex minuter snabbare än min senaste tid på 10km. Ett sådant resultat måste jag ju vara nöjd med!

En sådan här lapp fanns inne vid prylförvaringen och piggade upp mig ganska mycket. 

Glada både före och efter loppet!

No comments:

Post a Comment