Pages

Thursday, September 23, 2010

Epic win

Ina just scored a win vid nyagamla mötesbordet. Svarre funderade på om han ska skaffa en Macbook Air, och Nessi konstaterade att "Du vill int ha nånting som börjar med 'Mac'". Inas svar: "McFlurry?".
Win!

No comments:

Post a Comment