Pages

Friday, August 17, 2012

Fångad av en storm

Det är inte alltid man kör 40km/h på Åbo motorväg, men med det här regnet har man inte stort val. Man ser knappt 10 meter framåt, och regnet kommer ner så fort att det inte hinner rinna bort från vägen. Som tur är verkar det vara en ganska lokal skur, och i sällskap med tre Humpsgamyhler blir man varken orolig eller nedstämd.
Jag kommer knappast att blogga mer under veckoslutet, utan i stället fokusera på att ha en fantastisk weekend med orkestern.

No comments:

Post a Comment