Pages

Thursday, April 8, 2010

Theatre

Hemma från TrotsAllt och sitter nere i hobbyrummet. Teatern idag var...utmärkt. Det finns egentligen inget annat bra ord att beskriva den med. Vi provade våra klänningar, hade en ljuvlig övning att dansa fritt i mörkret med ögonen slutna, ställde in oss på att bete oss precis så värdigt som vi anser att Audrey Hepburn gör, och skapade till sist hela början på pjäsen. Då publiken kommer in ska jag (Toni), Stella (Lucy) och Nadja (Lotte) ska gå runt och servera pommac åt dem. Betty ska fixa Idas (Prie) hår, Edit (Vera) står bakom ett skynke på en stege och fixar lite, medan Nanna (Gurli) och Miche (Envie) fixar något på scenen. Sen när själva pjäsen börjar så har vi fem stillbilder som vi tog fram idag, och visar lite hur det är på festen som pjäsen på sätt och vis cirklar kring.
Det kändes faktiskt jättebra. Om ni har möjlighet hoppas jag verkligen att ni kommer och ser på pjäsen!

Ta förresten och fundera ut, baserat på karaktärsnamnet inom parentes, vilken av de sju dödssynderna var och en spelar. ;) Rollnamnen kommer från de engelska namnen på dödssynderna - bekanta för alla som kan FullMetal Alchemist.

***

***

Home again from TrotsAllt (my theatre group), and I'm sitting down in the hobby room. The theatre today was...excellent. There reallt is no other word to describe it. We tried on our dresses, had a wonderful excersise which involved dancing around in the dark with our eyes closed, trained ourselves in behaving as gracefully as Audrey Hepburn does, and created the whole beginning of the play. When the audience enters, myself (Toni), Stella (Lucy) and Nadja (Lotte) are going to offer them pommac. Betty is going to fix Ida's (Prie) hair, Edit (Vera) is going to stand on a ladder working with something, and Nanna (Gurli) and Miche (Envie) are going to fix something on stage. The play itself begins with five "photos", tableaus, which we developed today, and they are showing the party which the story to a great part evolves around.
It really felt good! If you live anywhere nearby, I really hope you can come and watch it!

By the way, try to figure out which role name, in parenthesis, represents which deadly sin. The role names are from the english names of the sins; should be familiar to anyone who knows something about FullMetal Alchemist.

No comments:

Post a Comment